Notubiz Alternatives

    Notubiz is described as 'NotuBiz maakt politieke besluitvorming inzichtelijk vanuit de overtuiging dat goede informatievoorziening essentieel is voor een goede (lokale) democratie'. There are four alternatives to Notubiz, not only websites but also apps for a variety of platforms, including Windows, Android, Android Tablet and iPad. The best alternative is Parlaeus. Other great sites and apps similar to Notubiz are GemeenteOplossingen (Paid), iBabs Board Portal Software (Paid) and GreenValley (Paid).

    The list of alternatives was last updated Aug 22, 2019